next up previous
Next: Holowanie Previous: Węzeł taśmowy.

Węzeł zderzakowy.

Zastosowanie: do łączenia dwóch lin (także różniących się grubością lub wytrzymałością), np. związanie dwóch różnych rzutek.

Rys.: Węzeł zderzakowy
\includegraphics[width=0.55\textwidth]{wzde.eps}


2000-03-13