next up previous
Next: Taktyka asekuracji Up: Węzeł zderzakowy. Previous: Człowiek-żaba


Budowanie wyciągów

Idea wyciągu została przedstawiona na Rys. 8.7.

Rys.: Wyciąg jednostopniowy
\includegraphics[width=.85\hsize ]{wyciag.eps}

Jest to technika ratunkowa, która ma zastosowanie w kajakarstwie górskim do wyciągnania zaklinowanych kajaków, gdy siła zespołu ratującego nie wystarcza, aby pokonać siłę wody przyciskającą kajak do przeszkody. Zastosowanie jednostopniowego wyciągu pozwala zwiększyć siłę do 1.8 raza. Zasada działania wyciągu, to nic innego, jak dobrze znany z fizyki blok ruchomy: do uchwytu na dziobie lub rufie ratowanego kajaka przypinamy karabinek, na który zakładamy bloczek alpinistyczny, przez który przeciągnięta jest lina. Konstrukcja otwieranego bloczka alpinistycznego pozwala założyć go na linę w dowolnym miejscu bez konieczności dostępu do jej końca. Jeden koniec liny przyczepiony jest do stałego punktu (drzewa, skały), a za drugi ciągną ratownicy. Do wykonania wyciągu niezbędny jest karabinek, bloczek alpinistyczny i lina (najczęście po prostu lina rzutki). Jeżeli mamy do dyspozycji więcej bloczków, karabinków i lin (oraz dostatecznie dużo czasu), to możemy budować bardziej skomplikowane wyciągi, uzyskując jeszcze większe wzmocnienie siły. Jeżeli nie mamy bloczka, a tylko karabinki, to możemy skonstruować wyciąg przedstawiony na Rys. 8.8, jest on jednak mniej efektywny ze względu na większe tarcie liny o karabinki.

Rys.: Wyciąg jednostopniowy wykonany bez bloczków
\includegraphics[width=.85\hsize ]{w2k.eps}

Wyciągi są bardzo specjalistyczną techniką ratunkową, ich zastosowanie zostało dokładniej opisane w książce AKC Kanugefahren.

Bardzo prostą i efektywną (zwiększającą siłę niemal dwukrotnie) konstrukcję przedstawiono na kolejnym rysunku. Polega ona na przeciągnięciu napiętej liny pomiędzy uchwytem na kajaku, a stałym punktem (np. drzewem) na lądzie. Lina powinna być bardzo mocno napięta. Następnie pociągamy silnie za środek liny, prostopadle do niej.

Rys.: Prosty sposób wyciągania zaklinowanego kajaka
\includegraphics[width=.85\hsize ]{wektor.eps}


next up previous
Next: Taktyka asekuracji Up: Węzeł zderzakowy. Previous: Człowiek-żaba

2000-03-13