next up previous
Next: Szkolenie podstawowe Up: Kajakiem bezpiecznie Previous: Taktyka asekuracji

Ramowy program kursu bezpieczeństwa

Na zakończenie podajemy propozycję ramowego kursu bezpieczeństwa. Sądzimy, że takie kursy powinny być przeprowadzane w ramach każdych szkoleń instruktorów turystyki kajakowej, ale także corocznie w klubach kajakowych.
2000-03-13