next up previous
Next: Sprzęt specjalistyczny Up: Uprząż Previous: Rzutka

Nóż

Stara reguła wodniacka mówi, że jeśli używasz liny, to powinieneś mieć pod ręką nóż, którym w razie potrzeby możesz tę linę przeciąć. Najlepszy będzie po prostu porządny, nierdzewny, wielofunkcyjny scyzoryk, z dużym, blokowanym ostrzem i piłką. Ta ostatnia może być przydatna np. przy wykorzystaniu znalezionego nad wodą drewna do wykonania łupek. Nietrudno też wyobrazić sobie sytuację, w której niezbędne jest odpiłowanie gałęzi. W niektórych źródłach zaleca się też rozcinanie polietylenowego kajaka przy wyciąganiu osoby zaklinowanej w nim osoby. Trudno jednak wyobrazić sobie taką skuteczną akcję -- rozcinanie kajaka pod wodą, przy utrudnionym dostępie na pewno nie jest łatwe i nie może być wykonane szybko. Współczesne kajaki polietylenowe są też znacznie mocniejsze, niż łodzie używane 10 czy 15 lat temu. Możliwość rozcięcia kajaka w krytycznej sytuacji można jednak zanotować w pamięci.
2000-03-13