next up previous
Next: Patent holowniczy Up: Sprzęt specjalistyczny Previous: Sprzęt specjalistyczny

Kask

Kask to obowiązkowe wyposażenie na wody górskie. Powinien spełniać następujące warunki: Dodatkowym, przydatnym wyposażeniem kasku jest szyna/krata, osłaniająca twarz. Urazy szczęki czy nosa zdarzają się nawet na łatwych rzekach.

Kask powinien być dobrze widoczny -- jego kolor powinien być możliwie jaskrawy, najlepiej żółty, lub pomarańczowy.
2000-03-13