next up previous
Next: Sprzęt alpinistyczny Up: Sprzęt specjalistyczny Previous: Patent holowniczy

Hak ratowniczy

Hak ratowniczy jest mocowany na wiośle za pomocą skręcanego zacisku (Rys. 7.5. Sprzęt ten zyskuje coraz bardziej na znaczeniu -- szczególnie przy zaklinowaniach. W ostatnich latach haki okazały się bardzo przydatne przy kilku wypadkach. Przy ich pomocy zyskuje się niewielkie, ale często rozstrzygające odległości. Ułatwiają budowę prowizorycznych ,,mostów'', zaczepianie lin, wyciąganie sprzętu, itp. Mogą być w ciągu paru sekund zamontowane na wiośle i przedłużyć przez to rękę o 1-1.5 metra.
2000-03-13