next up previous
Next: Techniki ratunkowe i ich Up: Sprzęt specjalistyczny Previous: Sprzęt alpinistyczny

Morski sprzęt ratunkowy

Ponieważ kajakarstwo morskie jest niemal nie uprawiane w Polsce, a więc tylko wspomnimy, że kajak morski powinien być dodatkowo wyposażony w znacznie więcej specjalistycznego sprzętu:

to 12cmto 7.5cm

Dokładne ubezpieczenie (rzutka i dwaj kajakarze) niebezpiecznego i trudnego (WW V) miejsca na rzece Lora (Norwegia). Fot. A. Bareja-Starzyńska

to 12.5cmto 8.5cm

Ratownik ubezpieczony liną stara się wydostać kajak zaklinowany pod drzewem -- zobacz też tył okładki. Rzeka Lammer (Austria). Fot. L. Mazur


next up previous
Next: Techniki ratunkowe i ich Up: Sprzęt specjalistyczny Previous: Sprzęt alpinistyczny

2000-03-13