next up previous
Next: Węzeł zderzakowy. Previous: Węzeł Prusika.

Węzeł taśmowy.

Zastosowanie: do łączenia dwóch końców liny lub taśmy. Doskonale nadaje się do zawiązywania pętli. Może być użyty jako węzeł blokujący.

Rys.: Węzeł taśmowy
\includegraphics[width=0.4\textwidth]{wt.eps}
2000-03-13