next up previous
Next: Szkolenie zaawansowane Previous: Ramowy program kursu bezpieczeństwa

Szkolenie podstawowe -- dla wszystkich

1.
Zajęcia z reanimacji: wykład anestezjologa lub ratownika WOPR połączony z dyskusją i ćwiczeniami na fantomie reanimacyjnym;

2.
Zajęcia na basenie: kabinowanie się, wchodzenie do kajaka na wodzie, wylewanie wody z kajaka na wodzie, nauka eskimoski;

3.
Ćwiczenia z rzutką: celność, zasięg i szybkość rzutów.
2000-03-13